Start

Välkommen på min hemsida. Här finns inga nyheter, de finns på min Instagram och Facebook sidor (facebook länken under konstruktion). Jag är nämligen hellre bland järnbitarna än bakom datorn.